FAQs

Frequently Asked Questions

Eksik diş sayınıza ve eksiklerin bulunduğu yerlere göre, kaplamalar ile sabit protezler, tam ya da kısmi damak protezleri ile hareketli protezler ve eğer kemik hacmi ve yüksekliği uygun ise implant-üstü protezler yapılabilir.

Diş eti çizgisi boyunca diş etlerinin iltihaplanmasıdır. Üç aşaması vardır: diş eti iltihaplanması, periodontit ve ilerlemiş periodontittir.

  • Ağız içi bakımında kolayca kanayan diş etleri
  • Hassaslaşmış diş etleri
  • Dişten uzaklaşmış dişetleri (çekilmiş dişeti)
  • Ağız kokusu ve ağızda kötü tat
  • Sallan dişler
  • Soğuk ya da sıcağa aşırı hassas dişler

Dişle diş etinin birleşme alanlarında, dişler üzeri girintilerde kalan gıda artıkları ile mikro-organizmaların birleşmesiyle oluşan inorganik kireç tabakasıdır.

Diş taşı temizliği sonrası dişlerde renklenme ve diş taşı oluşumunda artış olmaz. Diş taşı diş yüzeylerine tutunmuş plağın sertleşmesi ile oluşur. Diş taşı temizliği yapılsa da yapılmasa da dişlerin iyi temizlenemediği durumlarda diş taşı oluşmaya devam edecektir. Bu nedenle diş taşı temizliği ile yeniden diş taşı oluşumu arasında bir bağlantı yoktur.

Dolgunun ömrünü belirleyen birçok faktör vardır. Dişteki madde kaybı miktarı, çürüğün bulunduğu bölge, hastadaki diş sıkma gibi kötü alışkanlıkların olup olmaması, hastanın ağız hijyenine özen gösterip göstermemesi, tedaviyi yapan hekimin bilgi ve becerisi, dolgu için kullanılan materyallerin türü ve kalitesi bu faktörlerin başlıcalarıdır.

Kişi ile ilk görüşme sırasında kişinin beklenti ve istekleri üzerinde konuşularak, kişiden fotoğraf ve video kayıtları ve dişlerin ölçüleri alınır. Elde edilen diş modelleri üzerinde 3 boyutlu şekillendirme çalışması sonrasında kişi ile tekrar buluşularak gülüş tasarımı özel geçici materyallerle kişinin ağzına aktarılır. Gülüş dizaynında mutabık kalınması üzerine uygulanacak tedavi seçeneğine göre randevular verilir.

Beyazlatma, doğru şekilde ve doğru teknikle hekim tarafından planlanıp, takibi ve kontrolleri hekim tarafından yapıldığı sürece hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır. Uygulama esnasında mine tabakasında küçük bir geçirgenlik artışı ve buna bağlı hafif hassasiyetler oluşabilir ancak uygulama sonrasında bu durum tamamen eski haline döner.

Bu tarz hastalarda hastayla iletişim kurup rahatlatarak tedavi yapmak esastır ancak bunun başarılı olmadığı ileri durumlarda sedasyon altında ya da genel anesteziyle hastanın rahat bir şekilde ve güvenle tedavisi sağlanır.

Zirkonyum kaplamalar daimi dişlerin sürmesinden sonra her yaşta uygulanabilir. Ancak 18-20 yaşına kadar yapılan tedavilerde gelişim döneminde çene büyümesi sonucu aralanmalar gözleneceğinden sık sık yenilenmesi gerekir. Bu yüzden tavsiye edilmez.

444 78 20